عسل چند گیاه بسازید و از خواص آن بهره مند شوید

عسل چند گیاه بسازید و از خواص آن بهره مند شوید

در این بخش میتوانید با توجه به نوع عسل و خواص مورد نظرتان عسل خود را با بسته بندی دلخواه ترکیب کرده و سفارش دهید.

توجه:عسل های تک گیاه خواص منحصر به فردی داشته و ترکیب آن ها با هم بر فواید درمانی آن می افزاید.

 • ما تضمین میکنیم که عسل سفارشی شما بدون هیچ ناخالصی و طبق سفارشتان به صورت کاملا بهداشتی بسته بندی شود.
 • به دلیل سفارشی بودن محصول امکان عودت و برگشت وجه پس از پرداخت وجود ندارد.
 • شرکت با آزمایشات روز محصولات تولیدی را تحت نظارت دارد.
 • تمامی محصولات و ظروف بسته بندی کاملا بهداشتی و دارای سیب سلامت از سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشند.

عسلتو بساز

0$
محصول شما طی 8 روز کاری برای شما ارسال می شود
وزن

وزن عسل سفارشی خودرا تعیین کنید

(7% تخفیف)

( 10% تخفیف)

(12% تخفیف سفارش)


0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

جنس ظرف

*با توجه به وزن مورد نظر انتخاب کنید


0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

نوع بسته بندی

0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

یک واحد عسل پایه انتخاب کنید.

عسل پایه یا غالب 40 درصد از عسل سفارشی شمارا در بر میگیرد.


0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

خواص عسل ترکیب شده شما عبارت است از:

[item-274_title]

[item-275_title]

[item-276_title]

[item-277_title]

[item-278_title]

[item-279_title]

[item-280_title]

[item-281_title]

[item-282_title]

[item-283_title]

خواص عسل های ثانویه

[item-377_title]

[item-378_title] 

[item-381_title]

[item-383_title]

[item-385_title]

[item-387_title]

[item-389_title]

[item-390_title]

[item-393_title]

[item-395_title]0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

4 واحد عسل دیگر را انتخاب کنید.

هر واحد 15 درصد عسل شمارا در بر میگیرد.


0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

کیفیت عسل

کیفیت عسل سفارشی خودرا انتخاب کنید.

 • ساکارز زیر 4/5 درصد
 • پرولین بالای 280
 • Hmf زیر 30

 • ساکارز زیر 3 درصد
 • پرولین بالای 450
 • Hmf زیر 30

 • ساکارز زیر 1/5 درصد
 • پرولین بالای 800
 • Hmf زیر 15


0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

آزمایش عسل شما به صورت تخصصی

هزینه آزمایش با مصرف کننده است.


0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

نتیجه‌ی خرید شما:
وزن:[item-241_title] [item-242_title] [item-243_title] [item-253_title] [item-254_title]
جنس ظرف:[item-255_title] [item-257_title][item-256_title]
خواص عسل پایه:[item-274_title][item-275_title][item-276_title][item-277_title][item-278_title][item-279_title][item-280_title][item-281_title][item-282_title][item-283_title]
خواص عسل ثانویه:[item-377_title][item-378_title][item-381_title][item-383_title][item-385_title][item-387_title][item-389_title][item-390_title][item-393_title][item-395_title]
آزمایش:[item-344_title][item-397_title][item-346_title][item-345_title][item-347_title]
کیفیت:[item-358_title][item-359_title][item-360_title]
بسته بندی:[item-258_title][item-259_title][item-261_title][item-262_title][item-264_title][item-265_title][item-266_title][item-269_value]

0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد


0$

حداقل یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعد

اطلاعات گیرنده

جمع کل:

Summary

توضیحاتInformationتعدادقیمت
تخفیف
جمع

سفارش

سفارش